Informacje dla pacjentów

  • Powstające w jelitach gazy mogą przysłaniać tak drobne struktury jak moczowody lub kamienie nerkowe. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie do badania.